Adatvédelem


Jogi nyilatkozat

Tájékoztató az PLATÁNPLÁN honlapon szereplő információkról, azok felhasználásáról

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlap tartalma a PLATÁNPLÁN Kft., mint tartalomszolgáltató (a továbbiakban: „Tartalomszolgáltató”) szellemi alkotása, amely – eltérő megjelölés hiányában – csak a vonatkozó jogszabályok korlátai között használható fel, minden esetben kizárólag a forrás megjelölésével.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen egyéb alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak a Tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között, de nem kizárólagosan – Magyarország polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. Az oldalak bármely alkotóelemének online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából a Tartalomszolgáltató engedélye nélkül tilos.

A honlap tartalmi elemeinek nyilvános vagy zárt adatbázisban történő elhelyezéséhez minden esetben előzetes írásos engedély szükséges. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a tervekre, látványtervekre, fényképekre, videókra) a Tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik. A Tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag az Szjt. rendelkezései szerint lehetséges, minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közokiratnak, közhiteles nyilvántartásnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a Tartalomszolgáltató befolyása alatt. A linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja, amennyiben azt az arra jogosult kéri.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a Tartalomszolgáltató kizárja. A Tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és különösen a Tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a Tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.


Adatkezelés, adatvédelem


Érdeklődő a honlapon történő regisztrációja során tett nyilatkozatával (a továbbiakban: Érdeklődő) hozzájárul ahhoz, hogy Tartalomszolgáltató az Érdeklődővel történő kapcsolattartáshoz, árajánlat küldéséhez, illetve számla kiállításához szükséges adatait kezelje.


Érdeklődő a regisztrációkor a megfelelő mezőbe tett jelöléssel előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Tartalomszolgáltató a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.


Tartalomszolgáltató adatkezelése az alábbi adatokra terjed ki:

név/cégnév,

lakcím/székhely,

telefonszám,

e-mail cím,

cég esetén adószám, képviselő.


A kezelt adatokat harmadik fél részére Tartalomszolgáltató kizárólag az Érdeklődő kifejezett hozzájárulása, illetve a törvényben meghatározott esetekben adja ki.

Tartalomszolgáltató a fentiekben meghatározott adatokat kizárólag a regisztráció során Érdeklődő előzetes és kifejezett hozzájárulása után, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, a hozzájárulás visszavonása után az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.